פעילויות הקבוצה

מחלקה מסחרית

ליווי פיננסי

הקבוצה מתמחה בליווי פיננסי של חברות תוך שימוש במודלים פיננסיים מתקדמים ומשוכללים שפותחו בחברה.
עקרונות המודל מאפשרים אבחון של התוצאות העסקיות של החברה, בחינת תהליכי ניהול הכספים ובניית
אסטרטגית צמיחה.
תחילת הליווי בלימוד העסק תוך כתיבת תוכנית עסקית בהתאם לחזון ויעדי הלקוח ולאור המציאות
הפיננסית/עסקית (משק, ענף, מרווחים, כ”א וכו)
מתוך השאיפה לצמיחה ובהנחה ונדרש (לרוב) אנו בונים לחברה אסטרטגיית מימון:

 • הגעה להסכמות עם הלקוחות והספקים בנוגע לתנאי התשלום. בהמשך, עמידה בסטנדרטים קבועים מראש לפרויקטים חדשים.
 • בניית תמהיל אשראי לחברות בינוניות וחברות בצמיחה, אשר הנו קריטי ובעל חשיבות מכרעת להצלחת העסק ולמינופו. כמו כן, תהליך תכנון האשראי, התאמתו לצורכי העסק והטמעת נהלי עבודה בארגון.
 • בניית תמהיל מימון כולל, בדגש על יציבות מתמשכת ומקורות נדרשים למקסום הרווח.

הליווי למעשה הופך את האנליסט המלווה מטעם בועז גרופ למנהל הכספים של החברה:

 •  ניתוח עסקאות, כדאויותן ותימחורן בהתבסס על עמידה ביעדים השנתיים
 •  ניתוח נתונים פיננסיים בזמן אמת ושיקוף הנתונים תוך הצעה לשיפור/שינוי.
 •  בנייה והטמעה של תהליכי ניהול שונים נדרשים.
 •  ייצוג הלקוח אל מול המוסדות הפיננסיים.
 •  סיוע בקבלת החלטות ודילמות שוטפות בניהול החברה.
 •  ייעוץ אפיון וליווי באפיקי מכירה נוספים להגדלת נפח המכירות.
 •  בחינה, ניתוח ומעקב אחר הדוחות הכספיים וביצועיה העסקיים של החברה.
 •  הכנת תכנית יעדים כלכליים/תוכנית עסקית ומעקב חודשי להשגת יעדיה.
 •  הבניית תהליכי עבודה סדורים באופן ניהול התפעול והכספים בחברה.
 •  ניהול תזרים המזומנים – הקניית כלים והטמעתם.
 •  תחזית הכנסות והוצאות וכן פעולות נוספות הנדרשות לדעת החברה לשיפור מערך תזרים המזומנים

הבראת חברות וניהול משברים פיננסיים

בועז גרופ מעניקה פתרונות פיננסיים כוללים תחת קורת גג אחת.
אחד מתחומי התמחותנו המובילים הוא ניהול משברים פיננסיים והבראת חברות, ועל כן ייחדנו מחלקה מקצועית ומיומנת לתחום זה, מחלקה המעניקה ליווי צמוד ברמת זמינות גבוהה.
כל עסק שפועל בשוק תקופה ארוכה נאלץ להתמודד מדי פעם גם עם משברים עסקיים. תקופות משבר מציבות בפני בעל העסק סכנות מורכבות ואתגרים – אך ניתן גם לראות באלה הזדמנות לשינויים ולשיפורים בעסק. אנו מציעים שירות הבראת חברות וניהול משברים פיננסיים ייחודי, מקצועי ומותאם באופן פרטני לצורכי הלקוח. עבודתנו מבוססת על מעורבות של השותף האחראי והצוות הבכיר לאורך כל הפרויקט, תוך הקפדה על מתן מענה מהיר ומחויבות ללוחות הזמנים וליעדים שנקבעו. הידע והניסיון שצברנו במשך השנים הן מתוך המערכות הפיננסיות והן מחוצה להן, עומדים לרשות לקוחותינו ומסייעים להם בליווי צמוד, אישי ומסור.
בבואנו לבחון חברות בקשיים, אנו מבקשים בראש ובראשונה לוודא כי הבעלים מחויבים לתהליך, נחושים לשנות את המצב ומוכנים לקבל החלטות קשות במידת הצורך. התהליך אינו פשוט, לעתים מורכב מאוד, וכולל בחובו משתנים עסקיים ואישיים שלא תמיד נלקחים בחשבון במסגרת תהליכי ייעוץ קיימים אחרים.
בהנחה שקיימת הצדקה כלכלית לקיומה של החברה, יתקיים התהליך הבא:
עריכת תוכנית עסקית – הבוחנת בין היתר את מצב הענף שבו פועלת החברה, את הביקוש למוצרי / שירותי החברה, את פוטנציאל הרווחיות של מוצרי החברה או שירותיה, את המצב הפיננסי הנוכחי, את נכונותם של הבנקים והנושים האחרים לתמוך בתהליך ההבראה ואת יכולת ההנהלה להוביל את תהליך השינוי. התחלה מוקדמת של תהליך ההבראה היא קריטית. זיהוי וגילוי מוקדם של קשיים עסקיים ופיננסיים מגדילים את סיכויי הצלחת החברה באופן משמעותי.
בועז גרופ מכינה עבור בעל העסק תוכנית עבודה אשר תאפשר לו לנסות לחלץ את העסק מהמשבר העסקי שאליו נקלע. תוכנית הייעוץ מותאמת באופן פרטני עבור כל מקרה, כך שנוכל לתת מענה לקשיים הספציפיים שגרמו לעסק להגיע למצב זה.
זיהוי הסיבות העיקריות לפגיעה בעסק – ניתן למנות סיבות שונות לירידה ברווחיות של העסק, ועל מנת למצוא פתרונות מתאימים יש לאבחן נכונה את שורש הבעיה.
ראשית מאתרים את הסיבות לקשיים שעמם מתמודד העסק באמצעות בחינת העסק וסביבתו העסקית. אנו נלמד את המקרה ואת פרופיל העסק: המבנה הניהולי, המקורות הכספיים, שוק המוצרים הרלוונטי ומגמות עתידיות בשוק.
לאחר מיפוי המצב, נטפל בחסמים שונים שעלו באמצעות קיום דו-שיח עם כל הגורמים הנמצאים בממשקים פיננסיים עם החברה (לקוחות, ספקים, בנקים) והגעה להבנה הדדית תוך שיקוף המצב ודרכי הפעולה הנדרשות לצורך הבראת החברה ולהבטחת המשך פעילותה ועמידה בהתחייבויותיה. נבחן כיצד ניתן להגיע מהמצב הרצוי אל המצב הרצוי  – איך ניתן לנצל את היתרונות היחסיים של העסק ביחס למתרחש בשוק, מהן נקודות החוזק של העסק ובמה כדאי לו להתמקד בשנים הקרובות. משמעותו של שלב זה היא בניית התוכנית אשר תדריך את בעל העסק בקבלת החלטות כלכליות.
תוכנית הבראה עסקית – תתבסס על ניצול היתרונות היחסים של העסק ועל עמידה בדרישות של השוק, כך שתקופת המשבר תהיה כמה שיותר קצרה. התוכנית תדריך את בעל העסק בפעולותיו הכלכליות בהתאם לסיכומים עם הגורמים השונים ותוביל אותו לקבלת ההחלטות הנדרשות לטובת העסק, גם כאשר אלו קשות ומורכבות.
ליווי החברה לאחר התייצבותה – הקבוצה תמשיך ללוות את העסק אף לאחר התאוששותו לצורך התייצבות ובדרך לעצמאות פיננסית. אנו מתמחים בליווי פיננסי של חברות תוך שימוש במודלים פיננסיים מתקדמים שפותחו בחברה, שעקרונותיהם מאפשרים אבחון של התוצאות העסקיות של החברה, בחינת תהליכי ניהול הכספים ובניית אסטרטגית צמיחה.
בניית אסטרטגיית מימון

 • הגעה להסכמות עם הלקוחות והספקים בנוגע לתנאי התשלום. בהמשך, עמידה בסטנדרטים קבועים מראש לפרויקטים חדשים.
 • בניית תמהיל אשראי לחברות בינוניות וחברות בצמיחה, אשר הנו קריטי ובעל חשיבות מכרעת להצלחת העסק ולמינופו. כמו כן, תהליך תכנון האשראי, התאמתו לצורכי העסק והטמעת נהלי עבודה בארגון.
 • בניית תמהיל מימון כולל, בדגש על יציבות מתמשכת ומקורות נדרשים למקסום הרווח.
 • ניתוח עסקות ותמחור ריבית בהתבסס על יכולת פירעון החברה, ניתוח נתונים פיננסיים בזמן אמת, טיב הבטוחה ומבנה האשראי. כל זאת באמצעות אלגוריתמים ומערכת DSS שפותחה ומתעדכנת מדי יום בפירמה.

בנייה וניהול של תזרים מזומנים – לאורך כל הליווי יוטמע בעסק נושא תכנון, שליטה ובקרה על תזרים המזומנים של החברה. ניהול מרכיב התזרים מאפשר איתור והתאמת צורכי האשראי של החברה מבעוד מועד והתנהלותה בעתיד, ללא קשר לתוצאות העסקיות.

ניתוח כדאיות עסקה

אנו בבועז גרופ מתמחים בביצוע בדיקות כלכליות לפרויקטים ומיזמים עסקיים בין אם באמצעות השקעה חדשה, פיתוח פעילות חדשה, רכישת מניות ובין אם לצורך בחינת עסקאות נדל”ן כל זאת תוך בחינת אלטרנטיבות קיימות להשקעת היזם.

בדיקת כדאיות לעסקה ספציפית או מספר חלופות, במסגרתה נבחנים לעומק הנתונים שהוצגו למשקיע או ליזם במטרה לתקף מידע זה.

בדיקת הכדאיות מתבססת על נתונים פיננסיים הנלקחים מתוך דוחות כספיים ומקורות נוספים, מידע על התנהגות השוק בתחום העסקה, בחינת עסקאות דומות שבוצעו, הצגת נתוני העסקאות ובדיקת מידת הצלחתן.

הבדיקה שמבוצעת במשרדנו מסייעת בקבלת החלטות שקולות באמצעות בחינת סיכויי ההצלחה בכניסה למיזם כלשהו על פי קריטריונים המוגדרים על ידי היזמים ובהתאם למתודולוגיות סדורות מתחום המימון. בין אם מדובר במיזם חדש ובין אם בהצטרפות למיזם קיים, הבדיקות בוחנות את סיכויי ההצלחה, מציגות את תוחלת ההצלחה הצפויה וחוזות על סמך הנתונים, את קצב החזר ההשקעה ואת התשואה הצפויה מההשקעה.

תכנון נכון לצד ניהול סיכונים מחושב, קפדני ומקצועי, מפחית את המשקל של ה”לא ידוע” ומגדיל את סיכויי הצלחת הפרויקט.

בנייה והטמעת תהליכי ניהול שונים

פעילות העסק מושתת על תהליך עבודה רבים הנוגעים לתחום המכירות, רכש, מלאי, כוח אדם , ייצור ועוד. ניהול תהליכי העבודה באופן שיטתי, מאפשר בקרה ושליטה , יסייע להתייעלות ,שליטה ובטחון בפעילות העסק.
בועז גרופ מציעה ללקוחותיה כלים מתקדמים לניהול תהליכי עבודה, אשר יאפשרו בקרה על תהליכי העבודה, לדאוג ששום דבר לא ייפול בין הכיסאות, יאפשרו התנהלות נכונה וחסכון בכוח אדם.
לרוב בעסקים קטנים, בעל העסק יוצר ריכוזיות יתר מהסיבה הפשוטה, שהוא סומך רק על עצמו. אך, עד מתי וכמה יכול בעל העסק/מנהלו לשלוט בתהליכים הנדרשים ובנתונים הרבים? מצב זה הוא מצב מאוד בעייתי מכיוון שמצד אחד יש רצון להיות בשליטה על הכל, ומהצד השני היית מעדיף לקבל את אותה תפוקה
מהמערכת בשליטה מרחוק ובדיווחים שוטפים אשר עושים סדר בכל תהליכי הניהול בעסק.
למה צריך תהליכי עבודה?

 •  תהליך עבודה עושה סדר בראש ובעבודה.
 •  יוצר שליטה במשימות בעסק ומפחית משמעותית פספוסים ותקלות בשירות.
 •  עקביות בשירות ללקוחות.
 •  כלי הדרכה, ניהול ותמרוץ עובדים.
 •  יוצר ומעלה את סטנדרט השירות והעשייה.
 •  מאפשר בניית מערכת משימות ומעקב אחרי ביצוע.

אנו מבינים את הצורך של בעל השליטה לשלוט בנעשה ולהיות “בשליטה”, אך בעסק צומח עם דרישות ניהוליות הולכות וגוברות, בעל העסק במקום לעשות את מה שהוא אמור לעשות – להביא עוד עבודה, מוצא את עצמו מוצף בפניות קנטרניות לרוב ומתעסק בכיבוי שריפות.

כאשר נתחיל תהליכי ניהול בעסק אנו ראשית נפרק את העסק לתחומיו השונים, לאחר מכן נגדיר תחומי אחריות לכל מנהל בכל אחד מהתחומים הללו, נגדיר יעדים, ונדע ליצור מערכת שבעל העסק תמיד יוכל לראות מרחוק את ביצועי עובדיו און ליין. התהליכים כוללים:

 •  תהליכי מכירה ואיסוף לידים
 •  תהליכי גביה וניהול כספים
 •  סידור יום העבודה של העובדים
 •  תעדוף משימות.
 •  מערכת תגמול עובדים/מכירות
 •  שימוש בכלים מתקדמים: טבלאות ותוכנות

הטמעת התהליכים בארגון -כל תהליך דורש תקופת הטמעה ומעקב, בייחוד עם שינויים מהותיים בסדר היום של המנהל והעובדים. אנו מקיימים פגישות עם מנהלי הצוותים השונים, בעל העסק והעובדים ומוודאים שהתהליכים מנוהלים, מובנים ועושים היגיון (אם לא, כמובן שיבוצעו שינויים בתוכנית בהתאם) ומובילים את העסק למימוש חזון היזם.

שרותי שכר

חשבות שכר במיקור חוץ

 • חישוב והפקת תלושי שכר לעובדים שעתיים, חודשיים וגלובליים.
 • קליטת עובדים חדשים.
 • סיומי העסקה – תשלום גמר חשבון.
 • חישוב פיצויים לעובד והכנת טופס 161 ושחרור קופות.
 • העברת משכורות לעובדים באמצעות מערכות שונות (העברה בנקאית ואו מערכות סליקה).
 • דיווחים חודשיים ושנתיים לרשויות (כגון טפסי 106,126, 102).
 • תשלומים לשלטונות המס כגון ביטוח לאומי ומס הכנסה.
 • טיפול בתביעות ביטוח לאומי – מילואים, דמי לידה, דמי אבטלה וכדומה.
 • הפרשות לקרנות השתלמות וביטוחי מנהלים – עבודה שוטפת מול חברות הביטוח.
 • ייעוץ בנושאי שכר, דיני עבודה ומיסים.
 • הפקת דוחות שונים – עלויות (תמחיר) מעסיק, קופות גמל, חבות חופשה, הבראה ופיצויים.   
 • ביצוע סימולציות שכר לצורך משא ומתן ובדיקת שכר עם עובדים ומועמדים לעבודה.

בדיקות שכר

עריכת דוח בודק שכר וחוות דעת לפי סעיף 40 (א) לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע”ב 2011.

שירות בדיקות וחו”ד לפרטיים

 • בדיקת תנאי העסקה מול הסכם עבודה.
 • בדיקת תלושי שכר ותשלומי שכר.
 • תשלומי שעות נוספות ושעות שבת.
 • תשלומי פנסיה.
 • תשלומי פיצויים.
 • תשלומי שכר והכנת תחשיב מפורט להגשת כתב תביעה בשת”פ עם עו”ד מומחה בתחום.
 • ניתוח דוחות נוכחות וחישוב תשלום שכר בהתאם לדיווח שעות עבודה ותעריף שכר.
 • הכנת חוות דעת משפטית.

הערכת שווי עסקים

אנו מבצעים הערכת שווי של עסקים לצורכי מיזוגים ורכישות של חברות, מכירת ניירות ערך והשפעות מיסוי שונות על העסק .

כתיבה ויישום תוכנית עסקיות/פיננסיות

לכל עסק, בכל תחום ובכל סדר גודל חייבת להיות תוכנית עסקית שהיא למעשה תוכנית העבודה של העסק. בניית התוכנית בהתאם לחזון היזם, תנאי השוק, החסמים השונים והתמודדויות עימם, מבוצעת יד ביד עם היזם תוך קביעת מבנה התוכנית ולהנחותו בהתאם לאספקטים מקצועיים שונים.
כתיבת תכנית עסקית מאפשרת לכל יזם לקחת צעד אחורה ולבחון בצורה יסודית את כל החלקים של העסק.
אנו נאפשר לך למצוא נקודות רבות שבהן ניתן לייעל את העסק שלך, לצמצם בהוצאות ואף לזהות אפיקים לפיתוח. בנוסף לכך, התכנית תספק במקצועיות  תחזית מציאותית לגבי התפתחות העסק בעתיד הקרוב ומציבה מטרות קצרות וארוכות טווח. תהליך בניית התוכנית גורמת ליזם לבצע פעולות ולחפש פתרונות אשר יטיבו עם העסק שלו בעתיד ולא רק יעזרו לו להתקיים בהווה.
כתיבת תכנית עסקית יכולה להיות מועילה במיוחד בזמנים שבהם העסק מרגיש תקוע במצב שאינו ממש את הפוטנציאל הרווחי שלו.
הצוות המקצועי שלנו על כל גווניו מלווה את היזם בכתיבת תכנית עסקית אשר מעבר לכך שהתכנית תתן ליזם פרסטקטיבה על כדאיות התכנית, היא תעניק לו כלים כיצד עליו לפעול על מנת להגיע ליעדים שלו.
המטרה של התוכניות העסקיות שאנו מכינים היא לא רק להציג את המספרים והנתונים “על הנייר” שהרי, הנייר יודע לספוג הכל. אחת ממטרותינו היא חיבור בעל העסק לנתונים תוך שיקופם באופן פשטני ומדוייק ככל הניתן. התוכנית צריכה להעניק ללקוח כלים כיצד להוציא לפועל את התכנית ולפעול עפ”י עקרונותיה בהמשך הדרך.
תהליך בניית התוכנית אינו תהליך אחיד והוא משתנה ממקרה למקרה, באופן עקרוני חותך השלבים כוללים:

 • למידת העסק והענף בו הוא פועל – מבוצע על ידי ניתוח נתוני העסק על כל מדדיו הפיננסיים (במידה והעסק קיים) ופגישות עם אנשי המפתח בעסק. במידה והעסק חדש פגישות עם אנשי המפתח והבנת הקונספט העסקי.
 • הגדרת מטרות ויעדים לתוכנית העסקית – היקפי ייצור ומכירות, מרכיבי ההוצאות המשתנות, מצבת כ”א.   מדדי רווחיות נדרשים
 • אסטרטגית מחקר שוק ושיווק – בחינת הענף, מיצוב המוצר, קהל היעד, דרכי שיווק לעמידה ביעד המכירות והמסר השיווקי הנדרש.
 • צרכים פיננסיים ומבנה מימון – התייחסות להון חוזר נדרש, תקצוב הוצאות שיווק, רזרבה לתקופות לא צפויות.
 • תחזית מכירות והוצאות לאורך X שנים קדימה תוך התחשבות במבחני רגישות למדדים השונים.
בנייה והטמעת תהליכי ניהול שונים

חוו"ד כלכלן מומחה לבית המשפט

במקרים רבים תביעות המוגשות לבית המשפט נדרשות בחוות דעת כלכלית התומכת בטיעונים להפסדים כלכליים ולנזקים מסוגים שונים. כמו כן חוות הדעת נדרשת לא פעם על ידי הצד הנתבע, ואף על ידי בית המשפט עצמו. בנוסף לכך, קיימים הליכים נוספים המצריכים חוות דעת כלכלית בערכאות שונות, החל בבתי משפט השלום ומחוזיים, בהליכי גישור ובוררות בערכאות שונות, בהליכי הוצאה לפועל ועד לסכסוכים המגיעים לפתחו של בית משפט לענייני משפחה – ובפרט בהליכי גירושין.
חשוב להדגיש כי כתיבת חוות דעת כלכלית איננה עניין של מה בכך. עלינו לרדת לעומקם של תהליכים כלכליים, חשבונאיים ועסקיים, ולהביא למסקנות ברורות ומובנות, באופן מקצועי ומדויק. כמובן, במידה שחוות הדעת נכתבת מטעם התובע או הנתבע, קיימת נטייה ברורה לעגן את טיעוניהם ותת להם גושפנקא בחוות הדעת הכלכלית, אך הדבר אינו יכול להיעשות בצורה בוטה, בלתי הוגנת או בלתי מקצועית. יתר על כן, חוות הדעת תגיע לידי בית המשפט ולידי הצד השני, אשר ישקיעו זמן ומשאבים בהבנתה ובניתוחה לעומק, והצד השני אף עשוי להביא חוות דעת נגדית משלו.
מלבד הגינות ויושרה מקצועית, ומלבד השכלה כלכלית וניסיון נרחב בעולם העסקים, אנו מפגינים בקיאות נרחבת בתחום הפעילות של העסק/הגורם התובע או הנתבע. כמו כן, אנו מציגים את הניתוחים והמסקנות בצורה רהוטה שתהיה מובנת לבית המשפט ותוכל להתקבל על ידי הגורמים והערכאות המעיינים בה. בנוסף, אנו משתפים פעולה בצורה הדוקה עם עורך הדין המייצג את התובע או הנתבע שהזמינו את חוות הדעת, שכן לעיתים קרובות היא תכלול היבטים משפטיים וכלכליים המעורבים זה בזה לצורך הבאת טיעונים בצורה מובהקת.
סוגי חוות הדעת הנערכות במשרדנו:

 1. חוות דעת מטעם אחד הצדדים –מזמין העבודה הוא אחד מהצדדים, לרוב הצד התובע (הצד אשר טוען כי אשר נגרם לו נזק). הצד התובע טוען להפסדים כלכליים כתוצאה מהנזק, הפסדים אותם יש לכמת לסכום  כספי.
 2. חוות דעת נגדית – ניתנת במקרה בו הצד התובע כלל במסגרת כתב התביעה חוות דעת כלכלית והצד הנתבע מעוניין להפריך או לערער את חוות הדעת שהוגשה. מדובר במקרה בו הצד הנתבע שולל את טענות התובע לפיצויים, מתנגד להן (לכולן או לחלקן) ומגיש חוות דעת נגדית לזו שהוגשה על ידי הצד התובע.
 3. מינוי מבית המשפט כ”עד מומחה” בסוגיה כלכלית –מקרים מסוימים בעלי אופי כלכלי ואו מסחרי מצריכים בדיקה כלכלית של מומחה אשר מונה על ידי בית המשפט.

לאורך שנים רבות צברנו ותק וניסיון בהכנת חוות דעת כלכליות בתיקים משפטיים, כולל הופעות בבתי משפט כ”עד כלכלי מומחה”.
השירות משלב הבנה חשבונאית, כלכלית, יכולת כתיבת חוות דעת בפורמט המתאים לבתי המשפט וכן הופעה ומתן עדות בדיונים בבית המשפט.
תהליך הכנת חוות הדעת מבוסס על שיתוף פעולה עם עורכי הדין באי כח הלקוח ועם הלקוח עצמו.
התוצאה של שיתוף פעולה זה הינה חוות דעת כלכלן/רו”ח מקצועית ומבוססת, עליה אנו מגנים במסגרת הדיונים המשפטיים.

Scroll Up