פעילויות הקבוצה

מחלקת נדל”ן

ליווי ובחינת עסקאות נדל”ן  – אנו מעניקים את כל הפתרונות הנדרשים בדרך לעסקה מושלמת ומשתלמת – ליווי ובחינת עסקאות נדל”ן לרכישת נדל”ן ,הן מבחינה פיננסית והן מבחינה מקצועית ,עפ”י פרמטרים ענפיים .מגוון הפעילויות בתחום זה כולל: בדיקת נאותות ראשונית לעסקה ,בניית מתווה פיננסי מתאים ,גיוס הון והיבטי מיסוי ,ליווי לקוחות בעסקאות מורכבות וגדולות בארץ ובחו”ל ,מימון נדל”ן ליזמים ולבעלי עסקים.

ליווי קבוצות רכישה – ניסיון רב בניתוח עסקאות תמ”א לסוגיהם, בחינת כל מרכיבי הרווח עפ”י פרמטרים נדרשים.

הליווי מתחיל בשלב בו מתקבל (או עומד להתקבל) היתר לפרויקט.

הקצאות קרקע לתעשייה בפטור במכרז  –  אנו פועלים בשת”פ עם מועצות מקומיות ומשרד הכלכלה בישובים שונים ברחבי הארץ באזורי תעשייה בהם ניתן ליזמים ו/או בעלי מפעלים לרכוש קרקע (מגרש) להקמת, העתקת ו/או הרחבת מפעל קיים בסבסוד שנע בין 90% – 60%. מחיר דונם קרקע כולל פיתוח מתחיל ב- 60,000 ש”ח! ויכול להגיע למאות אלפים בודדים (תלוי איזור תעשייה).

ייעוץ כלכלי בתחום המשכנתאות – אנו מעניקים ייעוץ, כולל התאמת תמהיל המימון לנתונים –ייעוץ כלכלי בתחום המשכנתאות האובייקטיביים ולאחר ליבון צרכים מעמיק עם רוכשי המשכנתא, ומקסום יכולת המשא ומתן של הרוכשים מול הגופים הפיננסיים .למשרדנו ניסיון רב בחיתום משכנתאות על סוגיהן.  

ייעוץ וליווי עסקאות משכנתה – לקבוצה יתרון יחסי משמעותי בכל הנוגע לייעוץ בתחום המשכנתאות. ניסיונם הרב שנים של מרבית חברי הקבוצה בתחום המשכנתאות אינה נתונה לספק. הצוות שלנו כולל 4 בעלי זכות חתימה בעבר לביצוע משכנתאות בבנקים עם ניסיון מצטבר של עשרות שנים, שמאית מקרקעין וליווי משפטי.

מחלקה מסחרית

ליווי פיננסי – אנו מתמחים בליווי פיננסי של חברות תוך שימוש במודלים פיננסיים מתקדמים ומשוכללים שפותחו בחברה. עקרונות המודל מאפשרים אבחון של התוצאות העסקיות של החברה, בחינת תהליכי ניהול הכספים ובניית אסטרטגית צמיחה.

ניתוח כדאיות עסקה – אנו בבועז גרופ מתמחים בביצוע בדיקות כלכליות לפרויקטים ומיזמים עסקיים בין אם באמצעות השקעה חדשה, פיתוח פעילות חדשה, רכישת מניות ובין אם לצורך בחינת עסקאות נדל”ן כל זאת תוך בחינת אלטרנטיבות קיימות להשקעת היזם.

הערכת שווי עסקים – מבצעים הערכת שווי של עסקים לצורכי מיזוגים ורכישות של חברות, מכירת –הערכת שווי עסקים ניירות ערך והשפעות מיסוי שונות על העסק. 

הבראת חברות וניהול משברים פיננסיים – כל עסק שפועל בשוק תקופה ארוכה נאלץ להתמודד מדי אך ניתן – פעם גם עם משברים עסקיים. תקופות משבר מציבות בפני בעל העסק סכנות מורכבות ואתגרים גם לראות בהן הזדמנות לשינויים ולשיפורים בעסק. אנו מכינים עבור בעל העסק תוכנית עבודה אשר תאפשר לו לנסות לחלץ את העסק מהמשבר העסקי שאליו נקלע .תוכנית הייעוץ מותאמת באופן פרטני לכל מקרה ,כך שנוכל לתת מענה לקשיים הספציפיים שגרמו לעסק להידרדר.

כתיבה ויישום תוכנית עסקיות/פיננסיות – לכל עסק, בכל תחום ובכל סדר גודל חייבת להיות תוכנית עסקית שהיא למעשה תוכנית העבודה של העסק. בניית התוכנית בהתאם לחזון היזם, תנאי השוק, החסמים השונים והתמודדויות עימם, מבוצעת יד ביד עם היזם תוך קביעת מבנה התוכנית ולהנחותו בהתאם לאספקטים מקצועיים שונים.

חוו”ד כלכלן מומחה לבית המשפט – במקרים רבים תביעות המוגשות לבית המשפט נדרשות בחוות דעת כלכלית התומכת בטיעונים להפסדים כלכליים ולנזקים מסוגים שונים. כמו כן חוות הדעת נדרשת לא פעם על ידי הצד הנתבע, ואף על ידי בית המשפט עצמו. בנוסף לכך, קיימים הליכים נוספים המצריכים חוות דעת כלכלית בערכאות שונות, החל בבתי משפט השלום ומחוזיים, בהליכי גישור ובוררות בערכאות שונות, בהליכי הוצאה לפועל ועד לסכסוכים המגיעים לפתחו של בית משפט לענייני משפחה – ובפרט בהליכי גירושין.

מחלקה מוסדית

כתיבת וליווי תוכנית פיננסית לפרויקטים – למומחים שלנו ניסיון רב שנים בליווי חברות פרטיות וגופים ציבוריים בפרויקטים מגוונים.צוות המחלקה מומחה בבניית מודלים פיננסים מורכבים וביצירת פתרונות מימון יצירתיים לפרויקטים שונים בתחומי הנדל”ן.במסגרת בניית תוכנית המימון, מבוצע שימוש במודלים פיננסים מתקדמים.במידת הצורך חברתנו מספקת ליווי בשיטות PFI/BOT/PPP ועוד, תוך מתן שירותי יעוץ כוללים ותשומת לב מיוחדת לצרכי הלקוח ומהות הפרויקט.כלל השירותים של מחלקת Project Finance, מותאמים נקודתית לצרכים הייחודיים של כל לקוח וכל פרויקט

הכנה ובחינה כלכלית של חוקי עזר – מחובתה של הרשות המקומית לפעול לבחינה של חוקי העזר, לרבות בחינה של תוקף חוקי העזר, התחשיבים שעל בסיסם נקבעו התעריפים והנחות היסוד שעמדו בפני מקבלי ההחלטות ברשות המקומית בעת גיבוש החוק. רשות מקומית מתבקשת לבחון מעת לעת את ההנחות הללו ואת תקפות התחשיבים בחוקי העזר באופן שתואם את הסביבה הכלכלית, הצרכים המוניציפאליים, שינויים טכנולוגיים והיבטים נוספים בבחינת התועלת הציבורית של החוק ותכליתה.

תכנון אשראי בנקאי – בניית תמהיל מימון כולל, בדגש על יציבות מתמשכת ומקורות נדרשים למקסום הרווח. במהלך עסקים רגיל עולה מידי פעם בפעם הצורך של רשויות מקומיות בהלוואות לטווח ארוך (מלוות) בסכומים גבוהים מבנקים מסחריים. לצורך בחינת פרוייקט ומימונו/מיחזור חוב קיים, יש להתחשב במצבן הכספי וביכולתן לפרוע את ההלוואות. לחברתינו יכולת ניתוח עסקות ותמחור ריבית בהתבסס על יכולת פירעון הרשות וניתוח נתוניה הפיננסיים.

תכנון תקצוב מוניציפאלי – במהלך עסקים רגיל עולה מדי פעם בפעם הצורך של רשויות מקומיות בהלוואות לטווח ארוך (מלוות) בסכומים גבוהים מבנקים מסחריים. לצורך בחינת הפרויקט ומימונו יש להתחשב במצבה הכספי של הרשות וביכולתה לפרוע את ההלוואות. לחברתנו יכולת ניתוח עסקות ותמחור ריבית בהתבסס על יכולת פירעון הרשות וניתוח נתוניה הפיננסיים. פעילותנו בתחום זה כוללת בניית תמהיל מימון כולל ,בדגש על יציבות מתמשכת ומקורות נדרשים למקסום הרווח.

הקמת חברת כלכלית עירונית

משרדנו בעל ניסיון עשיר בליווי רשויות בהקמת חברות כלכליות, הכולל הכרות עם כל הגורמים במשרד הפנים האחראים על הנושא.

אנו בטוחים כי נוכל לספק את השירות על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצונכם.

מיצוי הכנסות ממשרד החינוך

מיצוי הכנסות בחינוך המחלקה עוסקת במיצוי הכנסות חינוך על מנת שהרשות תמקסם את כל הכספים והתקציבים המגיעים לה.

תקציב החינוך הוא תקציב דינאמי, ועל כן יש ליצור תחום התמחות בקריטריונים ודרכי הדיווח למשרד החינוך, על מנת שהרשות לא תיפגע בהכנסתה. מזה שנים רבות, צברה חברת טלדר יעוץ ובקרה בע”מ, ניסיון משמעותי בתחום מיצוי ההכנסות ממשרד החינוך והביאה לכך שעשרות רשויות מקומיות מיצו את ההכנסות המגיעות להן והגדילו את הכנסותיהן במאות אלפי שקלים תוך כדאי שמירה על אמיתות הדיווחים.

עבודה מול גופי ממשלה – עריכת והצגת מגוון תוכניות עסקיות אופרטיביות לביצוע לרשויות ולמשרדי –עבודה מול גופי ממשלה הממשלה השונים. החל מהקצאות קרקע לתעשייה של משרד הכלכלה וביצוע תהליכי רי-פייננס לרשויות המקומיות בשיתוף משרד הפנים.

המחלקה הבינ”ל (ציות)

תכנון וניהול פעילות חוצה גבולות – בעשור האחרון, עם התרחבות הסביבה הרגולטורית בארץ ובעולם, גברה המודעות לסיכוני הציות ואיתם גם ההכרה בחשיבותם של קציני הציות האמונים על הסביבה הרגולטורית של כל עסק ביחס לסיכוניו הרגולטורים. סיכון ציות מוגדר כסיכון לסנקציות משפטיות או רגולטוריות, הפסד פיננסי או פגיעה במוניטין, אשר חברה עלולה לספוג כתוצאה מאי ציות להוראות הדין. ההשלכות של אי ציות יכולות לגרור סנקציה של תשלום של קנסות כבדים.

ניהול אדמיניסטרציה והנה”ח
במסגרת שירות זה אנו ניתן מענה לכל צורכי המשרד והאדמיניסטרציה שלכם ומעניקים לכם את האפשרות לרכז את מלוא האנרגיה שלכם במה שאתם יודעים לעשות באופן הטוב ביותר.
מחלקה משפטית

תכנון וניהול פעילות חוצה גבולות – בניית תכנית made Custom לעובדות הסובייקטיביות לצורך קיום טרנזקציות בין מדינות. ייעוץ וליווי בפתיחת חשבונות בנק מיוחדים כגון: חשבונות טראסט לסוגיו, חשבונות לחברות זרות/בבעלות זרה ופתיחת חשבונות בארץ ובעולם לגורמים פרטיים ועסקיים.

ייצוג יזמים וקבלנים בתחום המקרקעין – עריכת חוזי בניה, קבלנות ופיקוח על הבניה, הסכמים עם יועצים ומתכננים.

משפט אזרחי/מסחרי ודיני חברות ושותפויות – התמחות בדיני חברות ושותפויות – הקמת חברות, לרבות עריכת תקנונים והסכמי מייסדים שעל בסיס עקרונותיהם מתבסס שלד החברה, וכן פירוקן במידת הצורך.

הוצל”פ, צוואות וירושות – בניית תכנית made Custom לעובדות הסובייקטיביות לצורך קיום טרנזקציות בין מדינות. 

ליטיגציה בתחום המסחרי-אזרחי 

הכנת כתבי -דין, הופעות והכנת סיכומים. משפט אזרחי/מסחרי, הוצל”פ, צוואות וירושות, מתן ייעוץ משפטי (ואסטרטגי) בפעילות עסקית שוטפת, ייעוץ בקשר עם צירוף שותפים ומשקיעים ו/או הפרדות מהם, עריכת הסכמים תומכי פעילות מסחרית – עסקית.

ייצוג מול רשויות המס ומול גופים מוניציפאליים – ועדות ערר, ענייני תכנון ובנייה, מנהל ההנדסה, עיריות ועוד.

ליווי משפטי ברכישת נכסי נדל”ן מניבים – טיפול מלא החל משלב מו”מ מול המוכר, טיפול בהסכמי הרכישה, טיפול שוטף בשעבוד הנכסים במידת הצורך אל מול הבנקים, עבודה שוטפת מול הקבלנים לעניין ערבויות, רישום זכויות, הוצאת מכתבי החרגה, קבלת הדירות בפועל, השכרתן וטיפול שוטף מול הדיירים.

Scroll Up